رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
باحکم استاندار قزوین:
استاندار قزوین در حکمی محمد مهدی عزیزی را بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان البرز منصوب کرد.
فرماندار البرز گفت : کلنگ احداث خانه بهداشت نصرت آباد به زمین خورد.
با حکم وزیر کشور
باحکم وزیر کشور،رضا گروسی بعنوان فرماندار شهرستان البرز منصوب شد
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
باحکم استاندار قزوین:
استاندار قزوین در حکمی محمد مهدی عزیزی را بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان البرز منصوب کرد.
فرماندار البرز گفت : کلنگ احداث خانه بهداشت نصرت آباد به زمین خورد.
با حکم وزیر کشور
باحکم وزیر کشور،رضا گروسی بعنوان فرماندار شهرستان البرز منصوب شد
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت: مشورت و هم اندیشی پایه تصمیم گیری درست است .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت: حمایت از تولید کالای ایرانی مکمل خرید کالای ایرانی ولازمه تحقق شعار سال است .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : درقاموس فرهنگ و اندیشه دشمن اصول گرا و اصلاح طلب جایی ندارد و اصل نظام ، انقلاب و کشوررا هدف قرارداده اند.
محمد نصیری سرپرست فرمانداری البرز با صدور پیامی ۲۵ اسفند ماه روز شهردار را تبریک گفت .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری گفت : به انتظار دریافت اعتبارنشستن و امید به جذب آن داشتن مانند امیدبستن به روشنایی در دل تاریکی است
سرپرست فرمانداری البرز با صدور پیامی ۲۲ اسفندماه روز بزرگداشت مقام شهدا را گرامی داشت .
سرپرست فرمانداری البرز:
سرپرست فرمانداری البرز گفت : موفقیت دولت موفقیت نظام است‌ هم دولت و هم نظام متعلق به ملت است بنابراین تقویت این دو جایگاه عزت ملت ایران را درنزد جهانیان افزون خواهد کرد .
اشتراک در لیست اخبار واحد ها