فرماندار البرز:

نقش خانواده در اجرا درست طرح نماد انکار ناپذیر است

  • 15 Jun 2022
  • شناسه مطلب: 326175
  • تعداد بازدید : 15

فرماندار البرز گفت: برنامه های اجرایی طرح نماد خانواده محور صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز،

مصطفی غفوری فرماندار البرز در جلسه پیگیری اجرا طرح نماد در شهرستان با اشاره به نقش خانواده ها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان گفت: اگر برنامه های اجرایی طرح نماد با محوریت خانواده ها صورت گیرد قطعا با موفقیت بیشتری همراه می شود زیرا نوجوانان بیشترین اوقات خود را در نهاد خانواده سپری می نمایند و هر جا حضور خانواده ها کم رنگ شود موفقیت اجرا طرح کم خواهد شد.

وی اذعان داشت: ضروری است کلیه ادارات مرتبط در حوزه اجرای این طرح گزارشات مدون خود را به کارگروه ارائه نمایند تا ضمن آشنایی باوتجربیات و توانمندیهای ادارات از ظرفیتهای آنها در کاهش آسیب استفاده بهینه شود.

غفوری در پایان گفت: سلامت روانی و نشاط دانش آموزان در کنار آموزش مورد توجه بیشتر قرار گیرد زیرا به این وسیله جامعه سالم تری خواهیم داشت و در این مسیر از تلاش و پیگیری همه جانبه کوتاهی نخواهیم داشت.


اشتراک گذاری