فرماندار البرز تأکید کرد:

رویکرد دولت، رفع مشکلات به صورت هدفمند است

  • 01 Jul 2023
  • شناسه مطلب: 323734
  • تعداد بازدید : 23

فرماندار البرز گفت: رویکرد و سیاست دولت، رفع مشکلات به صورت هدفمند، با دامنه گسترده‌تر و عادلانه‌تر است و در این مسیر حرکت می‌کند؛ لذا باید مجموعه شهرستان البرز نیز مطابق همین سیاست‌های اجرایی مطالبات را اولویت بندی و پاسخ دهد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان البرز،

مصطفی غفوری فرماندار البرز، در دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان البرز ضمن تقدیر از اهتمام شهرداری‌های تابعه شهرستان نسبت به بازآفرینی شهری، اظهار داشت: ستاد بازآفرینی به جهت دارا بودن ظرفیت‌های مناسب و مطلوب مدیریت شهری باید بیشتر مورد شناخت روسا و مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد تا فرایند مطالعات و دریافت منابع با تسهیل و تسریع یابد.

 

وی افزود: مدیران نسبت به کمبودها و ملزومات مجموعه خود اطلاعات دقیق، جامع و کافی داشته باشند تا بتوانیم از ظرفیت ستاد بازآفرینی بصورت هدفمند استفاده کنیم.

 

فرماندار البرز اضافه کرد: سرانه‌های آموزشی و فرهنگی یکی از اولویت‌های اصلی ستاد بازآفرینی باشد و این موضوع باید در کارگروه‌های مرتبط با ستاد مورد پیگیری قرار گیرد.

 

غفوری در خصوص رویکرد دولت سیزدهم گفت: رویکرد و سیاست دولت، رفع مشکلات به صورت هدفمند، با دامنه گسترده‌تر و عادلانه‌تر است و در این مسیر حرکت می‌کند؛ لذا باید مجموعه شهرستان البرز نیز مطابق همین سیاست‌های اجرایی مطالبات را اولویت بندی و پاسخ دهد.

 

فرماندار البرز در خصوص وضعیت کنونی شهرهای شهرستان البرز اظهار داشت: خوشبختانه شهرهای شهرستان نسبت به سایر شهرهای استان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است؛ شهر الوند در ستاد بازآفرینی استان در جایگاه نخست قرار دارد که این موضوع شایسته تقدیر است و شهرهای دیگر نیز باید با جدیت و اهتمام بیشتری نسبت به مصوبات ستاد بازآفرینی شهرستان عمل کنند تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های مناسب شهرها استفاده بهینه‌ای صورت گیرد.

 

در پایان فرماندار البرز بر تشکیل و شروع به کار کارگروه‌های مرتبط با ستاد بازآفرینی شهرستان تأکید کرد.

مصطفی غفوری فرماندار البرز، در دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان البرز ضمن تقدیر از اهتمام شهرداری‌های تابعه شهرستان نسبت به بازآفرینی شهری، اظهار داشت: ستاد بازآفرینی به جهت دارا بودن ظرفیت‌های مناسب و مطلوب مدیریت شهری باید بیشتر مورد شناخت روسا و مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد تا فرایند مطالعات و دریافت منابع با تسهیل و تسریع یابد.

 

وی افزود: مدیران نسبت به کمبودها و ملزومات مجموعه خود اطلاعات دقیق، جامع و کافی داشته باشند تا بتوانیم از ظرفیت ستاد بازآفرینی بصورت هدفمند استفاده کنیم.

 

فرماندار البرز اضافه کرد: سرانه‌های آموزشی و فرهنگی یکی از اولویت‌های اصلی ستاد بازآفرینی باشد و این موضوع باید در کارگروه‌های مرتبط با ستاد مورد پیگیری قرار گیرد.

 

غفوری در خصوص رویکرد دولت سیزدهم گفت: رویکرد و سیاست دولت، رفع مشکلات به صورت هدفمند، با دامنه گسترده‌تر و عادلانه‌تر است و در این مسیر حرکت می‌کند؛ لذا باید مجموعه شهرستان البرز نیز مطابق همین سیاست‌های اجرایی مطالبات را اولویت بندی و پاسخ دهد.

 

فرماندار البرز در خصوص وضعیت کنونی شهرهای شهرستان البرز اظهار داشت: خوشبختانه شهرهای شهرستان نسبت به سایر شهرهای استان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است؛ شهر الوند در ستاد بازآفرینی استان در جایگاه نخست قرار دارد که این موضوع شایسته تقدیر است و شهرهای دیگر نیز باید با جدیت و اهتمام بیشتری نسبت به مصوبات ستاد بازآفرینی شهرستان عمل کنند تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های مناسب شهرها استفاده بهینه‌ای صورت گیرد.

 

در پایان فرماندار البرز بر تشکیل و شروع به کار کارگروه‌های مرتبط با ستاد بازآفرینی شهرستان تأکید کرد.


اشتراک گذاری