بازدید فرماندار شهرستان البرز از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست امیدوار

  • 12 Jun 2022
  • شناسه مطلب: 326207
  • تعداد بازدید : 6

بازدید فرماندار شهرستان البرز از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست امیدوار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز،

فرماندار شهرستان البرز از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست امیدوار بازدید کرد.


اشتراک گذاری