Responsive Image

سوالات متداول

سوالات متداول در حوزه مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی:

1- اتباع غیرمجاز چند روز در قرنطینه می مانند تا طرد شوند ؟
به محض تامین وسیله نقلیه و هزینه مربوطه اقدام میشود

2- هزینه های مورد نیاز جهت انجام طرد چه مقدار است ؟
براساس نرخ تعیین شده ازسوی شرکت حمل و نقل مسافر

3- مدارک مورد نیاز برای درخواست تابعیت افراد مادر ایرانی چیست؟
۱۸قطعه عکس ۳*۴
فتوکپی گذرنامه از تمام صفحات
اصل گواهی تولد به همراه کپی آن
فتوکپی کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه مادر
فتوکپی پروانه زناشویی والدین
فتوکپی گذرنامه پدر تمام صفحات
فتوکپی سند ازدواج والدین

4- هر تبعه در سال چند نوبت می تواند برگ تردد بین شهری دریافت نماید؟
هر تبعه در سال ۶ نوبت می تواند برگ تردد دریافت نماید.

سوالات متداول در حوزه دفتر امور روستایی و شوراها:

سوال شماره ۱ :موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار بر چه اساسی رسیدگی می شود ؟
پاسخموارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار طبق ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مورد رسیدگی قرار می گیرد چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبیل اختلاس، رشوه یا سوء استفاده از مقام باشد مراجع ناظر ذیربط مانند شورای اسلامی روستا و بخشداری می بایست موارد را مستنداً به مراجع فضایی گزارش نمایندبدیهی است مقامات قضایی دادسرا وفق مقررات کیفری صلاحیت تعقیب و تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به جرم های واقع در دهیاری را دارا می باشند .

سوال شماره ۲ آیا یک دهیار می تواند ماشین آلات خود را به تعاونی دهیاری ها واگذار نماید ؟
پاسخمستفاد از مواد ۱۶ و ۲۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ تاُدیه سرمایه تعاونی که دهیاری عضو آن باشد به صورت نقدی یا جنسی با تقویم آن ممکن می باشد بنابر این واگذاری ماشین آلات دهیاری به تعاونی مذکور در قالب تاُدیه سرمایه و مبلغ سهم بلامانع خواهد بود در غیر این صورت هرگونه واگذاری در چارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها و مستلزم رعایت مقررات مزایده می باشد .

سوال شماره ۳حداکثر مدت ماُموریت یک دهیار تا چه زمانی است ؟
پاسخمقررات مربوط به دهیاری ها هیچ گونه محدودیتی برای مدت ماُموریت دهیاران در یک سال وضع ننموده است لکن طبق ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی دهیاریها مدت ماُموریت دهیار با موافقت شورای اسلامی روستا و اطلاع بخشدار صورت می گیرد بنابراین مستفاد از حکم مزبور محدود نمودن آن نیز از اختیارات شورای اسلامی روستا قلمداد می شود .

سوال شماره ۴ آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی به دهیاری نیز تسری خواهد داشت ؟
پاسخبا عنایت به تاُخیر تصویب قانون تاُسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور و اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی هیچ گونه تصریحی مبنی بر تسری قانون فوق بر دهیاری های ملحوظ نمی باشد ، قانون مذکور شامل دهیاری ها نبوده و در محدوده روستا قابلیت اعمال توسط دهیاری را ندارد .

سوال شماره ۵ در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهیاری ها آیا نیاز به تصویب مبلغ عوارض توسط وزارت کشور می باشد یا فقط تصویب توسط شورای اسلامی روستا و بخش کفایت می کند ؟
پاسخبا توجه به ملاک ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و لزوم اطلاع وزارت کشور ، وفق تبصره آن مصوبه عوارض می بایست به وزارت کشور ارسال شود در این خصوص تصویب وزارت کشور الزامی نیست.

سوال شماره ۶آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟
پاسخدر ماده ۳۴ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ چنین آمده است شوراهای موضوع این قانون (قانون اصلاح قانون شوراهاکه شوراهای اسلامی روستا نیز از جمله آن استیا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و یا موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و موسسات وابسته ممنوع است این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی بوده استبراساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن تعیین کرده است حق اظهار نظر را دارد مسئولیت اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار است و اعضای شوراء نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند.

سوالات متداول در حوزه هسته گزینش:

پرسشضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح در گزینش چیست؟
ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد و یا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال می شود.
ضوابط انتخاب اصلح هنگامی که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد مورد نیاز متقاضی وجود داشته باشد(مانند آزمون های استخدامی از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد البته باید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی است که معمولا در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام کننده مورد بررسی قرار می گیردبجز آزمون های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می شود.
الفضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی ، و سیاسی
۱-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-التزام عملی به احکام اسلام
۳-اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
۴-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
۵-عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود
۶-عدم سابقه محکومیت کیفری موثر
۷-عدم اعتیاد به مواد مخدر
تبصره ۱ در خصوص بند ۲ اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
بضوابط انتخاب اصلح گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی
ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش )وکثرت تقاضا ,همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی وامنیتی و...)به عنوان اولویت اعمال می گردد ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضورداوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل ,جانبازی,آزادگی,ازخانواده شهدا,اسراءومفقودین بودنشرکت در فعالیتهای سیاسی :اجتماعی وعبادیپوشش چادر برای خواهران ,خدمت در مناطق محروم و... را میتوان نام برد.

پرسشزمان اعلام نتایج پرونده های تشکیل شده در هسته گزینش چه زمانی است؟
زمان قانونی برای نظردهی پرونده های گزینشی ۳ ماه می باشد هر چند گاهی به دلیل کثرت پرونده های در دست بررسی و محدودیت امکانات این زمان طولانی تر میشود اما تمام تلاشهای هسته گزینش بر این است که بتواند این زمان را کوتاهتر نماید

پرسشمدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده چیست؟
مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که به گزینش دعوت می شوند عبارتند از:
اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه.
اصل کارت ملی و کپی (پشت و رو).
اصل کارت پایان خدمت و کپی (پشت و رو).
۴ قطعه عکس ۴*۳ رنگی، زمینه سفید و جدید.
اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فازغ التحصیلی و کپی.
گواهی ایثارگری (فرزند شهید، خواهر یا برادر شهید، آزاده، رزمنده، جانبازدر صورت داشتن سابقه.
گواهی عضویت در بسیج یا نهاد های انقلابی (در صورت عضویت).
ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشیو یا گواهی پذیرش مقاله.
ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی.
گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یابین المللی.
گواهی یا حکم کارگزینی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل(

پرسشآیا پس از قبول شدن و تائید هسته گزینش امکان ممانعت از استخدام توسط کارگزینی (اداره استخداموجود دارد؟
به اطلاع میرساند طی مراحل استخدامی داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام می‌باشد و مدارک مورد نیاز پس از تائید هسته گزینش از داوطلبان اخذ میشود لذا پس از بررسی مدارک چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرایط جهت شرکت در آزمون نبوده موضوع استخدام وی منتفی خواهد شدبنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهی را بطور دقیق مطالعه و در صورت داشتن شرایط مبادرت به ثبت نام نمایند و اطلاعات خود را بطور دقیق و صحیح در فرم ثبت نام درج نمایند.