Responsive Image

بیانیه ها

از میان همه‌ی ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب همّت میگمارد؛ و در میان ملّتهایی که به‌پاخاسته و انقلاب کرده‌اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به‌جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقلابی را حفظ کرده باشند. امّا انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ی وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم میشود.
Responsive Image
 • بیانیه سطح توافق خدمات

  بدینوسیله توافقنامه سطح خدمات تارنماي استانداري قزوین را به اطلاع میرساند :
   هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط استانداري قزوین ، کیفیت تحویل کلیه خدمات براي ارباب رجوعان مورد توافق قرار گیرد.
   این بیانیه ، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ، روش هاي نظارت و مسئولیت هاي سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند.
  .1 تارنماي استانداري قزوین امکان ثبت و پیگیري درخواست هاي انتقادات، پیشنهادات، شکایات را براي شما متقاضیان گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است .
  .2 در هرکدام از زیر سایت ها علاوه بر ارائه اطلاعات تماس مدیران سازمان اطلاعات تماس » ارتباط با ما « در قسمت کارشناسان و شماره اتاق آنها جهت رفاه حال ارباب رجوعان قرار داده شده است .
  .3 به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیري درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوري گردد .
  .4 تارنماي استانداري قزوین بر مبناي پایداري زیر ساخت هاي ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید .
  .5 جهت سهولت در دانلود اطلاعات از روي سایت لطفا نرم افزار دانلود منیجر بر روي سیستم خود نصب نمایید .
  تمامی تغییرات و بروز رسانی هاي تارنماي استانداري قزوین بدون خارج شدن تارنما از دسترس خواهد بود ولی در صورت نیاز این کار در روزهاي تعطیل انجام خواهد شد .
 • بیانیه سطح توافق خدمت امریه

  بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات استانداری استان قزوین در خصوص جذب سرباز امریه به آگاهی مراجعین محترم می رسد:
  هدف:
  هدف از این توافق نامه سطح خدمت، این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط استانداری استان قزوین برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
  این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش های نظارت و مسئولیت های استانداری استان قزوین را در صورت لزوم مشخص می کند.
  مسئولیت:
  سازمان اداری استخدامی موافقت می کند که خدمت "جذب سرباز امریه" به نحو مذکور توسط وزارت کشور ارائه شود.
  استانداری استان قزوین به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، دارای مجوز اجرای خدمت "جذب سرباز امریه" می باشد.
   
  تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :‌
  متقاضی دریافت خدمت، مسئول ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
  متقاضی دریافت خدمت، مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی  به این دستگاه ارائه نماید. مگر در مواردی که دستگاه تشخیص دهد لازم است مدارک از روشهای دیگر ارائه شود.

  اطلاع رسانی کامل در خصوص زمان و شیوه ارائه خدمت، در پرتال استانداری قزوین در دسترس است .
  متقاضی خدمت موظف است قبل از درخواست خدمت، بخش اطلاع رسانی خدمت مورد نظر را به صورت کامل و دقیق مطالعه کند.
  استانداری استان قزوین نیز تعهد می نماید براساس قوانین و ضوابط و مقررات ابلاغی، ‌نسبت به ارائه خدمت در زمان تعیین شده اقدام نماید .
   
  هزینه ها و پرداخت ها:
  هزینه ها و پرداخت ها از سوی خدمت گیرنده صورت نمی پذیرد.

  دوره عملکرد :‌
  تا قبل از تغییر در مشخصات خدمت ، با توجه به مدت خدمت نظام وظیفه معتبر و نافذ است .

  خاتمه توافقنامه
  پس از پایان زمان خدمت نظام وظیفه، توافقنامه خاتمه می یابد .

 • بیانیه سطح توافق گزارشات مردمی

  بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای استانداری قزوین به اطلاع میرساند
  تارنمای استاداری قزوین امکان ثبت و پیگیری درخواست های انتقادات، پیشنهادات، شکایات را برای شما متقاضیان گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است. در قسمت نظرسنجی سایت بازرسی به آدرس ostanqazvin.ir  قرار داده شده است . به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد. تارنمای استانداری قزوین بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
 • بیانیه حریم شخصی

  استانداری قزوین نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود بهگونهای که تجربه آنالین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است. این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی استانداری قزوین به کار گرفته میشود و فرایند جمعآوری و استفاده از دادهها را کنترل میکند. با استفاده از پایگاه اینترنتی استانداری قزوین، شما نسبت به موارد ذیل پیرامون دادهها، اعالم رضایت میکنید. جمعآوری اطالعات شخصی شما استانداری قزوین اطالعات هویتی و شخصی ـ مانند آدرس ایمیل، نام و شماره تلفن یا آدرس خانه و محل کار شما ـ را گردآوری میکند. همچنین استانداری قزوین اطالعات جمعیتشناختی ناشناس، که مختص به شما نیست، )مانند کد پستی، سن، جنسیت، ترجیحات، عالئق و ...( را نیز گردآوری میکند. همچنین اطالعاتی درباره سختافزار و نرمافزار رایانه شما بهصورت خودکار توسط استانداری قزوین جمعآوری میشود. این اطالعات ممکن است شامل موارد زیر باشد: آدرس آیپی، نوع مرورگر، نام دامنه، زمان دسترسی و آدرس وبسایتهای ارجاعدهنده. این اطالعات توسط استانداری قزوین برای اعمال خدمات، حفظ کیفیت خدمات، و به منظور فراهم کردن آمار عمومی ناظر به استفاده از پایگاه اینترنتی به کار گرفته میشود. لطفا مدنظر داشته باشید که اگر خود شما مستقیما اطالعات هویتی و شخصی یا دادههای حساس شخصی را از طریق استانداری قزوین افشا کنید، این اطالعات ممکن است توسط سایرین به کار گرفته شود. استانداری قزوین هیچ یک از ارتباطات آنالین خصوصی شما را رصد نمیکند. استانداری قزوین شما را تشویق میکند تا بیانیه حریم خصوصی سایتهایی که میخواهید از طریق استانداری قزوین به آنها لینک دهید، مرور کنید؛ بهگونهای که بدانید آن سایتها چهگونه اطالعات شما را جمعآوری، استفاده و منتشر میکنند. استانداری قزوین نسبت به بیانیه حریم خصوصی و همچنین سایر محتواهای سایتهای خارج از خانواده استانداری قزوین هیچگونه مسئولیتی ندارد. استفاده از اطالعات شخصی شما استانداری قزوین اطالعات شخصی شما را جمعآوری و استفاده میکند تا بتواند پایگاه اینترنتی استانداری قزوین را اجرا کرده و خدماتی که شما درخواست کردهاید را ارائه دهد. استانداری قزوین همچنین اطالعات هویتی و شخصی شما را به منظور مطلع کردن شما نسبت به سایر محصوالت و خدمات در دسترس در استانداری قزوین و وابستگانش استفاده میکند. همچنین استانداری قزوین ممکن است از طریق نظرسنجیها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما پیرامون خدمات فعلی و همچنین خدمات بالقوهای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیرد. استانداری قزوین فهرست مشتریانش را به اشخاص ثالث نمیفروشد و اجاره نمیدهد. ممکن است استانداری قزوین گاهی به سود یک شریک کاری خارجی )خارج از اینترنت( درباره یک پیشنهاد ویژهای که ممکن است مورد عالقه شما باشد، با شما تماس بگیرد. در این موارد، اطالعات خاص هویتی و شخصی شما )شامل آدرس ایمیل، نام، آدرس و شماره تلفن( به شخص ثالث منتقل نمیشود. بعالوه، ممکن است استانداری قزوین دادههایی را با شرکای قابل اعتماد در میان بگذارد تا به ما در راستای اجرای تحلیلهای آماری، و فرستادن ایمیل یا کارت پستال به شما، فراهم کردن ساپورت مشتریان یا هماهنگی ارائه خدمات، کمک کنند. تمامی این اشخاص ثالث نسبت به استفاده از اطالعات شخصی شما منع شدهاند مگر آنکه از این اطالعات به منظور فراهم کردن خدماتی برای استانداری قزوین استفاده کنند؛ همچنین از آنها خواسته میشود تا محرمانه بودن اطالعات شما را رعایت کنند. استانداری قزوین اطالعات شخصی حساس )مانند نژاد، دین، جهتگیری سیاسی( را بدون اجازه صریح شما استفاده و افشا نمیکند. استانداری قزوین سایتها و صفحاتی که مشتریانمان از طریق استانداری قزوین مشاهده میکنند را ردگیری میکند تا مشخص کند که کدام یک از خدمات استانداری قزوین پرطرفدارتر است. این دادهها به منظور ارائه محتوای سفارشی و تبلیغات از طریق استانداری قزوین به مشتریانی که رفتارشان نشانگر عالقه آنها به برخی زمینههای خاص است، استفاده میشود. پایگاه اینترنتی استانداری قزوین اطالعات، بدون اعالن قبلی، شخصی شما را افشا خواهد کرد تنها اگر توسط مراجع قانونی چنین چیزی خواسته شده باشد یا با اطمینان معتقد باشد این فعل الزم است تا: 1 )با فرایندهای قانونیای که توسط استانداری قزوین و سایت مورد پذیرش است، همراهی داشته باشد؛ 2 )از حق و دارایی استانداری قزوین حفاظت و دفاع کند؛ 3 )در شرایط بحرانی، به منظور حفظ امنیت کاربران خود و یا عموم مردم، رفتار کند. استفاده از کوکیها پایگاه اینترنتی استانداری قزوین از کوکیها به منظور کمک کردن به شما در راستای شخصیسازی تجربه آنالینتان استفاده میکند. یک کوکی یک فایل متنی است که توسط سرور وبسایت بر روی هارد دیسک شما قرار داده میشود. کوکیها نمیتوانند به منظور اجرای برنامهها یا ارائه ویروسها به رایانه شما مورد استفاده قرار گیرند. کوکیها مشخصا متعلق به شما هستند و تنها توسط یک وب سرور در دامنهای که کوکی را به شما نسبت داده، قابل خواندن است. یکی از مقاصد اصلی کوکیها فراهمکردن تسهیالتی به منظور صرفهجویی در زمان شماست. هدف یک کوکی این است که به وب سرور میگوید که شما به صفحه خاصی بازگشتهاید. برای مثال، اگر شما صفحات استانداری قزوین را شخصیسازی کرده باشید یا با سایت استانداری قزوین رجیستر کرده باشید، یک کوکی به استانداری قزوین کمک میکند تا در بازدیدهای بعدی اطالعات خاص شما را فرابخواند. این مسئله فرایند ضبط اطالعات شخصی شما را تسهیل کرده است، مانند آدرسهای قبضها یا آدرسهای پست دریایی. هنگامی که شما به پایگاه اینترنتی استانداری قزوین بازمیگردید، اطالعاتی که پیشتر شما فراهم کرده بودید قابل بازیابی است؛ بدین ترتیب، شما میتوانید از ویژگیهایی که در استانداری قزوین به شکل سفارشی ایجاد کردهاید، استفاده کنید. شما توانایی پذیرش یا رد کوکیها را دارید. بسیاری از مرورگرها به طور خودکار کوکیها را قبول میکنند اما اگر خواستید، میتوانید معموال تنظیمات مرورگر خود را برای نپذیرفتن کوکیها تنظیم کنید. اگر خواستید کوکیها را رد کنید، ممکن است نتوانید بهطور کامل از ویژگیهای تعاملی خدمات استانداری قزوین و سایتهایی که بازدید کردهاید، استفاده کنید. امنیت اطالعات شخصی شما استانداری قزوین اطالعات شخصی شما را از دسترسیها، استفاده و افشاهای تاییدناشده، حفاظت میکند. استانداری قزوین اطالعات شخصی و هویتیای که شما بر روی سرورهای رایانه فراهم کردهاید، به شکل کنترلشده، امن و حفاظتشده، از دسترسیها، استفاده و افشاهای تاییدناشده محافظت میکند . هنگامی که اطالعات شما )مانند شماره حساب کارت اعتباری( به سایتی دیگر منتقل میشود، با استفاده از کدسازی ـ مانند پروتکل SSL ـ محافظت میشود. تغییرات دراین بیانیه استانداری قزوین ممکن است گهگاه این بیانه حریم خصوصی را به منظور بازتاب فیدبکهای مشتریان و شرکت بروز رسانی کند. استانداری قزوین شما را تشویق میکند تا به طور دورهای این بیانیه را مرور کنید تا از نحوه حفاظت اطالعات شما توسط استانداری قزوین مطلع شوید. اطالعات تماس استانداری قزوین کامنتهای شما ناظر به این بیانه حریم خصوصی را گرامی میدارد. اگر معتقدید استانداری قزوین به این بیانه وفادار نمانده، لطفا از طریق آدرس ir.qz-ostan@info با ما تماس بگیرید. ما تمام تالش خود را خواهیم کرد تا مشکل را پیدا کرده و تا حد امکان رفع کنیم.
 • بیانیه سطح توافق خدمات

  Responsive Image