رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندار البرز :
فرماندار البرز در مصاحبه با رادیو قزوین گفت : جهت حفظ سلامت عوامل اجرایی انتخابات پک بهداشتی وسایل پذیرایی بسته بندی و ظروف یک بار مصرف در اختیار عوامل قرار می گیرد .
رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز گفت : آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات می تواند کمترین آسیب را به مشارکت و سلامت مردم وارد نماید .
فرماندار البرز :
با شروع فعالیت تبلیغات کاندیداهای شورای شهر و روستا فرماندار البرز گفت : برای ایجاد فرصت برابر در تبلیغات؛ کاندیداها را ملزم به رعایت قانون خواهیم کرد .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندار البرز :
فرماندار البرز در مصاحبه با رادیو قزوین گفت : جهت حفظ سلامت عوامل اجرایی انتخابات پک بهداشتی وسایل پذیرایی بسته بندی و ظروف یک بار مصرف در اختیار عوامل قرار می گیرد .
رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز گفت : آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات می تواند کمترین آسیب را به مشارکت و سلامت مردم وارد نماید .
فرماندار البرز :
با شروع فعالیت تبلیغات کاندیداهای شورای شهر و روستا فرماندار البرز گفت : برای ایجاد فرصت برابر در تبلیغات؛ کاندیداها را ملزم به رعایت قانون خواهیم کرد .
فرماندارالبرز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت : شیوه های آموزش ، آگاهی و اطلاع رسانی به خانواده ها با توجه به توسعه و تحول در امکانات و تغییرات در فن آوری های نوین...
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز :
فرماندار البرز گفت : تعداد شعب اخذ رای نسبت به انتخابات گذشته از ۱۳۹ به ۱۵۶ شعبه افزایش داشته است .
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز بیان کرد : پرهیز از هرگونه اسراف و رعایت اصل قانونمداری در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ضروری است .
فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان البرز بیان کرد: هیات اجرائی کمک کار اجرایی انتخابات است /هیئت اجرایی در برگزاری انتخابات همراه با فرمانداری و ستاد انتخابات به برگزاری...
فرماندار البرز:
فرماندار البرز بیان کرد : روسای ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها با اخذ مجوز از فرمانداری می توانند به برگزاری مراسم اقدام نمایند .
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان البرز : آمادگی کامل در حوزه های مختلف از جمله IT جهت برگزاری انتخابات خرداد ماه حاصل شده است .
فرماندار البرز:
فرماندار البرز در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: مدیریت کرونا در ۲ هفته پیش رو به دلیل انتخابات خرداد ماه و حفظ سلامت مردم ضروری است .
اشتراک در لیست اخبار واحد ها