به ریاست فرماندار البرز؛

کارگروه آرد و نان شهرستان البرز برگزار شد

  • 13 Jul 2023
  • News Code: 323480
  • تعداد بازدید : 15

نشست کارگروه آرد و نان شهرستان البرز به ریاست غفوری فرماندار و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط با محوریت بررسی وضعیت کیفی و کمی پخت نان و ارزیابی بازدیدهای به عمل آمده از نانوایی‌ها سطح شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان البرز،

نشست کارگروه آرد و نان شهرستان البرز به ریاست غفوری فرماندار و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط با محوریت بررسی وضعیت کیفی و کمی پخت نان و ارزیابی بازدیدهای به عمل آمده از نانوایی‌ها سطح شهرستان برگزار شد.

غفوری فرماندار البرز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در مدیریت و نظارت بر نانوایی‌ها، بر لزوم بازدیدهای هدفمند و توجه بیشتر به مناطق مورد نیاز تاکید کرد.

گفتنی است؛ بازدیدهای صورت گرفته از نانوایی‌های سطح شهرستان، ۱۲۷۳ مورد می‌باشد که طی آن با ۲۶ مورد به دلیل کم فروشی، ۹ مورد تعطیلی غیر مجاز، ۶ مورد عدم نصب تابلو، ۶ مورد گران فروشی و یک مورد قاچاق آرد در یک واحد صنعتی و یک مورد دیگر واحد غیر مجاز برخورد صورت گرفته است؛ همچنین ۱۲ مورد گشت و بازدید مشترک در سطح شهرستان انجام شده است.


Share