رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مطالعات پژوهشی شهرستانی در حوزه آسیبهای اجتماعی با هماهنگی و استفاده از ظرفیت شهرستان انجام و برش شهرستانی آن جهت استفاده هر چه بیشتر در اختیار قرار گیرد


15 شهريور, 1400 - 18:22 -- روابط عمومی فرم...
فرماندار البرز:

مطالعات پژوهشی شهرستانی در حوزه آسیبهای اجتماعی با هماهنگی و استفاده از ظرفیت شهرستان انجام و برش شهرستانی آن جهت استفاده هر چه بیشتر در اختیار قرار گیرد

فرماندار البرز در جلسه کارگروه فرهنگی ، اجتماعی، سلامت ، بانوان و خانواده شهرستان گفت : برخی از مسایل اجتماعی همراهی و مشایعت تمامی دستگاه های اجرایی در جهت نیل به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه آسیب نیاز دارد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز،

" محمد نصیری " فرماندار البرز، در کارگروه اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت ، زنان و خانواده شهرستان که با حضور  بیدخام مدیرکل امور  اجتماعی استانداری  در محل فرمانداری البرز برگزار شد ، گفت : مطالعات پژوهشی شهرستانی  در حوزه آسیبهای اجتماعی  با هماهنگی و استفاده از ظرفیت شهرستانی انجام و  نتایج برش شهرستانی آن جهت استفاده هر چه بیشتر در اختیار قرار گیرد . 

وی با اشاره به پژوهشهای صورت گرفته در موضوع حاشیه نشینی در  شهرستان افزود : حل برخی از مسائل اجتماعی همراهی و مشایعت تمامی دستگاه های اجرایی در جهت نیل به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه آسیب را  نیاز دارد و در این خصوص استفاده از ظرفیت و اطلاعات در دسترس و موجود در شهرستان می تواند در دستیابی به نتایج مطلوب تر راهگشا باشد . 

فرماندار البرز در پایان با تاکید بر اهمیت آسیبهای اجتماعی  و پیشگیری و کنترل آن از جمله کاهش طلاق ، ساماندهی کودکان کار و متکدیان،  پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در  مناطق حاشیه نشین و مسائل این حوزه بیان کرد : تفکیک  کارگروه اجتماعی ، فرهنگی سلامت زنان و خانواده به دلیل حجم و اهمیت موارد مطرح شده در حوزه اجتماعی و هم چنین زنان و خانواده حائز اهمیت است که درخواست می شود در سطح استان پیگیری شده تا به موارد مطروحه در حوزه های مختلف با دقت بیشتر و بصورت بهینه پرداخته شود  .