معرفی اماکن کمیته سامان ازدواج 

ردیف عنوان سالن دستگاه متولی مساحت سالن
متر مربع
مساحت سالن
نفر
سرمایش و گرمایش تهویه هوا پارکینگ روزهای قابل استفاده آدرس و شماره تماس نام و شماره تماس مسئول پذیرش امکان سرو غذا سیستم صوتی
1 سالن حجاب اداره ورزش و جوانان 1400 1000 دارد دارد دارد ایام هفته انتهای خ ولیعصر غربی-مجموعه ورزشی تختی
 
خانم رمضانی
09197404027
ندارد ندارد
2 سالن بعثت اداره ورزش و جوانان 1200 800 دارد دارد دارد ایام هفته دانسفهان خ شهید باقر درزی آقای حسینی
09193824891
ندارد ندارد
3 سالن 9 دی سپاه شهرستان 800 500 دارد دارد ندارد ایام هفته بوئین زهرا-خ ولیعصر غربی جنب دادگستری آقای سیاهلو
09369052330
ندارد ندارد
4 سالن دانشگاه آزاد دانشگاه ازاد 2500 3000 دارد دارد دارد ایام هفته بوئین زهرا- جنب بیمارستان امیر المومنین آقای رنگرز
09123650991
دارد دارد

فرم معرفی و درخواست مراکز فرهنگی و آموزشی دولتی قابل بهره برداری برای جشن ازدواج زوجین

زوجین متقاضی برگزاری جشن ازدواج در مراکز فرهنگی آموزشی دولتی می توانند بر اساس اطلاعات ثبت شده در جدول زیر، مرکز درخواستی خودر را انتخاب نموده و برای هماهنگی با مراکز مدنظر به منظور بازدید مرکز، دریافت سایر اطلاعات و هزینه با مسئول پذیرش مرکز تماس بگیرند.
ضمنا کمیته سامان ازدواج صرفا موظف به تامین مکان برگزاری جشن ازدواج می باشد و تامین سایر ملزومات جشن ازدواج از جمله پذیرایی مراسم به عهده زوجین است
فرم درخواست