رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
شورای آموزش و پرورش شهرستان البرز رتبه برتر شوراهای آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق تابعه را کسب نمود. ا
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : راهبردهای استفاده بهینه از منابع آب در شرایط کمبود منابع آبی به درستی تبیین شود .
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در اجرا طرحهای باز آفرینی شهری ضروری است .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
شورای آموزش و پرورش شهرستان البرز رتبه برتر شوراهای آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق تابعه را کسب نمود. ا
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : راهبردهای استفاده بهینه از منابع آب در شرایط کمبود منابع آبی به درستی تبیین شود .
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در اجرا طرحهای باز آفرینی شهری ضروری است .
فرماندار البرز:
فرماندار البرز گفت : نگاه عدالت محور در تبیین دستاوردهای نظام ضروری است .
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : احکام صادره از سوی دستگاه قضایی در خصوص تخلف دو عضو شورای شهر الوند اجرایی شده است .
مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی :
پاسخگویی فرماندار البرز به سوالات مردم شهرستان از طریق تلفن 111
مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت:مزیت سامانه سامد کاهش آمد و شد مردم به دستگاههای اجرایی است
رضا گروسی فرماندار شهرستان البرز ؛ روز چهارشنبه ۱۹ دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان شهرستان البرز خواهد بود.
فرماندار البرز :
فرماندار البرز گفت : استفاده از ظرفیت مردم بزرگترین پشتوانه برای اداره امور جامعه و حل مشکلات است.
فرماندار البرز :
بررسی مسائل دانشگاه پیام نور واحد الوند با حضور فرماندار البرز
اشتراک در لیست اخبار واحد ها