رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مدیران شهرستان درجذب اعتبارات پروژه ها جسورباشند


25 اسفند, 1396 - 13:29 -- روابط عمومی فرم...
سرپرست فرمانداری البرز:

مدیران شهرستان درجذب اعتبارات پروژه ها جسورباشند

سرپرست فرمانداری گفت : به انتظار دریافت اعتبارنشستن و امید به جذب آن داشتن مانند امیدبستن به روشنایی در دل تاریکی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز ،

" محمد نصیری " سرپرست فرمانداری البرز ، در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان  گفت : مدیران شهرستان درجذب اعتبارات پروژه ها جسورباشند و سه  شاخص درصد جذب اعتبارات ,تعامل و همکاری با بخشداران و میزان رضایتمندی مردم ازعملکرد ادارات ملاک ارزیابی مدیران و تشخیص موفقیت آنان تلقی می شود .

وی ادامه داد:  رویکرد و اولویت دولت محرومیت زدایی ، رفع فقر ، توجه به معیشت و برقراری عدالت است .

نصیری افزود:  مدیران کل استان باید اختیارات کافی به مدیران شهرستانی درراستای تمرکززدایی داده و آنها را دراموراجرایی ومدیریتی مشارکت بیشتری  دهند و ازتصمیمات با خبرسازند .

سرپرست فرمانداری البرز تاکید کرد: مدیر ان بی اطلاع و بی اختیار ضمن ایجاد بدبینی و نارضایتی دربین مردم جایگاه ادارات را تنزل میدهند.

وی در پایان اذعان داشت :  اگرچه بسیاری از ادارات شهرستان البرز از توان و اختیارمناسب برخوردارند اما انتظارما بالاتر است و به تحقق صددرصدی آن اعتقادداریم که انتظاردوراز ذهنی نیست و انشاءاله به آن دست خواهیم یافت .