رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مدیران می بایست به جوانان میدان دهند


5 دى, 1396 - 08:58 -- روابط عمومی فرم...
معاون فرماندار البرز:

مدیران می بایست به جوانان میدان دهند

معاون فرماندار البرز گفت: مسئولین درجوانان روحیه شجاعت ، جسارت همراه با عقلانیت ایجاد کنند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری البرز ،

" محمد نصیری  " معاون فرماندار شهرستان البرز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان البرز گفت:  مدیران و مسئولین درجوانان روحیه شجاعت ، جسارت همراه با عقلانیت ایجاد کنند .

وی ادامه داد: لازم است در دادن تشویقات ، امتیازات و پرورش استعدادها  جوانان دراولویت باشند .

نصیری تاکید کرد: ضروری است هویت ملی و دینی را درجوانان تقویت نمائیم ، زیرا دراین صورت است که جوانی ایرانی جوان فهیم ، سلیم ،جسوروشجاع تربیت نموده ایم .

نصیری افزود: نباید انتظارداشت جوان امروز مانند جوان چهل  یا پنجاه سال قبل فکرو عمل کند چراکه دراین صورت بازگشت به عقب و گذشته است. جوان امروز باید امروزی فکرو عمل کند تا کشوردرمسیرتوسعه، ترقی و پیشرفت قدم بردارد .

معاون فرماندار البرز ادامه داد:  وظیفه ما ایجاد بسترمناسب برای رشد و فعالیت جوانان است نه القای تفکرات گذشته و قدیمی به آنان که دراین صورت انتظار ترقی و خلاقیت و توسعه امری غیرممکن و محال است .

وی درپایان اظهارامیدواری کرد :جوانان برومند این مرز و بوم با توجه به پیشینه فرهنگ وتمدن غنی  می بایست آینده  سازان این کشورعزیز باشند.