رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

شرح وظایف و ماموریتهای اساسی استانداری ها

شرح وظایف و ماموریتهای اساسی استانداری ها

شرح وظایف و ماموریت های اساسی استانداری شامل 37 بند مطابق ذیل می باشد

1. اعمال سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی، موسسات و ... که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند.

2. تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی.

3. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی در استان.

4. تمشیت امور نیروی انتظامی در استان براساس تکالیف مورد اشاره در قانون.

5. پیشگیری از بروز ناهنجاریهای امنیتی و تعیین اولویتهای سیاستهای امنیتی و انتظامی استان.

6. شناسایی و مدیریت استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های استان و نظارت در چارچوب برنامه توسعه استان و کشور.

7. مدیریت، برنامه ریزی و هدایت و بودجه بندی طرحهای عمرانی، سرمایه ای استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای.

8. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها و دهیاریها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط در استان.

9. تشویق سرمایه گذاران و واگذاری تسهیلات مناسب برای ایجاد انگیزه بمنظور سرمایه گذاری در استان.

10. نظارت بر روند وضع عوارضات محلی با توجه به توان و بنیه اقتصادی ساکنین استان که از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد می گردد.

11. ریاست جلسات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای آن و سایر کمیسیون ها و کمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است.

12. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق اسلحه، کالا و ارز در استان.

13. فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت و هماهنگی بین شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر.

14. ایجاد زمینه های لازم برای تشکیل و توسعه مجامع و تشکل های غیر دولتی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در سطح استان.

15. ایجاد هماهنگیهای لازم در زمینه پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد و ناهنجاریهای خرافاقی، سنتی و اجتماعی در استان.

16. بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم و همکاری و هماهنگی با دیگر سازمانهای مسئول.

17. نظارت بر عزل و نصب و عملکرد مدیران استانی.

18. تشکیل جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.

19. برگزاری و نظارت بر حسن انجام انتخابات در سطح استان.

20. بررسی مطالعات و اقدامات اجرائی تقسیمات کشوری در حوزه استان.

21. ایجاد زمینه متناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی و ... جوانان و بانوان.

22. فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت و گسترش همگانی آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، آموزش عالی و ... از طریق برقراری نظام ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاهها و سازمان ها و ارگان ها و نهادهای ذیربط در استان.

23. فراهم آوردن زمینه های گسترش عدالت اجتماعی در زمینه های فقرزدایی و ... و حمایت از نهادها و کمیته های دولتی و مردمی مرتبط با موضوع.

24. مدیریت و اعمال هماهنگی لازم بمنظور پیش بینی، پیشگیری، کنترل و مهار خسارات مادی و معنوی حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در استان.

25. بررسی و اعمال سیاستهای لازم در مقابله با بروز مشکلات مرزی و نظارت بر نحوه مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان.

26. مدیریت تشویق صاحبان کالاها به امر صادرات غیر نفتی از طریق دستگاههای اجرایی مسئول.

27. پیگیری تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوطه.

28. نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به جلوگیری از تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در استان.

29. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.

30. نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا و موسسات خیریه در سطح استان.

31. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات توسط واحدهای استانی دستگاهها در استان.

32. نظارت بر حسن اجرای برنامه های عمرانی (ملی، استانی).

33. نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و ترویج فرهنگ و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود استان.

34. نظارت بر نحوه فعالیت بانکها.

35. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان، اتباع بیگانه، پناهندگان، معاونین، مهاجرین، آوارگان و ...

36. انجام امور سجلی و شناسائی و تعیین هویت ایرانیان ساکن در استان.

37. مدیریت فرایند اجرای برنامه های آموزشی کارمندان دستگاههای اجرایی و شهرداریها.

دیدگاه‌ها

Levitra Sans Ordonance viagra Viagra Non Agisce Le Viagra Est Il Dangereux Pour La Sante Macrobid For Sale On Line Over Night Georgia Levitra. Brand Name Bayer.. 20mg. Kamagra Achat 100 Mg